Felis Hungarica
Magyar Macskások Egyesülete
www.felishungarica.eu

Tenyésztési szabályzat

Szabályzatok - 2021.12.12

A Felis Hungarica tenyésztési szabályzata a FIFe jelenleg érvényes szabályzata és az állatvédelmi törvény jelenlegi változata figyelembevételével készült. 

Minden tenyésztőnek és macskatulajdonosnak legfőbb feladata, hogy egészséges állatokat tartson, tenyésszen. A betegségek kiküszöbölése és a megfelelő életkörülmények biztosítása alapkövetelmény.
A felelősségteljes tenyésztés genetikai alapokon működik.


1. ÁLTALÁNOS

 

Tenyésztés

A tenyésztésbe csak olyan nőstény macskákat lehet vonni, melyeket a Felis Hungarica-nál regisztráltak és melyek tulajdonosa a Felis Hungarica tagja.

 

Tenyésztő

Tenyésztő az, aki a tulajdonában lévő nőstény macskát fedezteti, ill. a kölykök születésének napján az anyamacska a tulajdonosa. A tulajdonjogot az eredeti törzskönyv, szükség esetén transzfer igazolja.

 

A törzskönyvezés előfeltételei:

Tenyésztői név (kennelnév) megléte
A Felis Hungarica minden tenyésztője a tenyésztés megkezdése előtt köteles tenyésztői nevet kérni és regisztráltatni. 
Tenyésztői nevek listája a FIFe weboldalán >>>
Minden természetes személy vagy tenyésztőközösség csak egy tenyésztői nevet birtokolhat. A már kiadott tenyésztői név védettséget élvez, amely az utolsó alombejelentéstől számított 10 év után megszűnik. 
A FIFe-nél már regisztrált tenyésztői nevek csak nyomós okból változtathatók meg.

 

Tulajdonnév

Minden a tenyésztőnél született kölyök a kiválasztott kennelnév mellett egy utónevet kap.Minden utónév tíz éven belül csak egyszer adható.
Az utónév, a tenyésztői név plusz az írásjelek és szóközök együttes hossza - kivéve az elért titulus- nem haladhatja meg a 40 karaktert
A tenyésztői nevek nem lehetnek hosszabbak 15 karakternél, beleértve a szóközöket és különleges karaktereket.
Bejegyzett tenyésztői neveket nem lehet utónévként adni. Az utónevek és a tenyésztői nevek nem sérthetik a közizlést.
A FIFe-nél már regisztrált tenyésztői név használata más, a FIFe-hez nem tartozó, vele nem társult egyesületeknél és kluboknál a nevek védelme céljából engedélyezett. Az ilyen regisztrálásokat jelenteni kell az Egyesületnél.
 

2.TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT

 

2.1 ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Veleszületett rendellenességgel rendelkező macskát tilos tenyésztésbe vonni és tenyésztészállatként értékesíteni.
Az ilyen anomáliákat mutató kölyök eladásakor tájékoztatni kell az Egyesület törzskönyvvezetőjét, aki a  tenyészteni tilos bejegyzést a macska törzskönyvére vezeti.

Nőstény tenyészmacskák

Nőstény macska 24 hónapos időszakonként legfeljebb háromszor szülhet, szüléstől számított 3 hónapon belül fedeztetni nem szabad. Kivételt képez az állatorvos által írásban indokolt eset, illetve ha a Felis Hungarica tenyésztési biztottsága erre külön engedélyt ad.
Ha egy nőstény macska két alkalommal császármetszéssel szült, nem szabad többé tenyésztési célokra használni. Törzskönyvére utólagosan rá kell vezetni a Tenyészteni tilos megjegyzést.
A nőstény macskát egyszerre csak egy kandúrral lehet fedeztetni. Másik kandúrral fedeztetni csak az első fedeztetés után három héttel engedélyezett.

Fedezőkandúr, tenyészkandúr

Tenyészkandúrnál az első fedezés előtt ki kell állíttatni az egészségügyi igazolást, miszerint a herék normálisan kifejlődtek és leszálltak a herezacskóba. A formanyomtatványt itt találod >>
Amennyiben a kandúrt fedezőkandúrként  nem saját tulajdonú nőstényhez  használják, a macskának rendelkeznie kell egy nemzetközi FIFe kiállításon szerzett kitűnő minősítéssel.

Fedeztetési díj

Amint a fedeztetett nőstény macskát elviszik a fedezőkandúr tulajdonosától, a fedeztetési díjat meg kell fizetni.
A nőstény macska tulajdonosa a kandúr tulajdonosától egy kitöltött és aláírt fedezési igazolást és a kandúr törzskönyvéről készült fénymásolatot kap, mely tanúsítja, hogy az adott kandúr az apja a születendő kölyköknek.
Írásbeli megállapodást lehet kötni arra vonatkozóan, hogy fedeztetési díjként a fedezőkandúr tulajdonosa egy kölyköt választ a születendő alomból . A fedezési díj összegét ekkor is rögzíteni kell arra az esetre, ha a kölyök átadására mégsem kerülne, kerülhet sor. Ha a nőstény macska tulajdonosa nem tud kölyköt adni, értesíteni kell a fedezőkandúr tulajdonosát és ki kell fizetni a fedezési díjat.

Pótfedezés

Ha egy pároztatás sikertelen, erről a fedezőkandúr tulajdonosát a fedeztetés után 6 héten belül írásban értesíteni kell. Ebben az esetben a fedezőkandúr tulajdonosának ugyanazt a nőstény macskát egy éven belül még maximum kétszer kell ingyenes pótfedezésre fogadnia. Amennyiben a fedezőkandúr tulajdonosa ezen időtartam alatt nem tudja fogadni a nőstény macskát, köteles a nőstény macska tulajdonosának a fedeztetési díj 50 százalékát visszafizetni.
Ha a nőstény macska tulajdonosa az ingyenes pótfedeztetést nem veszi igénybe, ill. ha a második pótfedezés is sikertelen, nem kérheti a fedeztetés díjának visszafizetését.

2.2 TENYÉSZTÉSI IRÁNYELVEK

2.2.1.Kötelező vizsgálatok

Fehér macskák
Minden fehér macskán, amennyiben azt tenyésztési célokra tartják, vagy kiállításra viszik, életkorra, nemre és fajtára való tekintet nélkül, az állatorvosnak egy alkalommal hallásvizsgálatot kell végeznie, és egy igazolást kiállítania arról, hogy a macska hallása megfelelő.

Korat macskák
Minden tenyészteni kívánt korat macskán GM (gangliosidosis) DNS vizsgálatot kell végeztetni, amennyiben a szülők nem rendelkeznek már meglévő DNS vizsgálattal arról, hogy GM mentesek.

Burma macskák
Minden tenyészteni kívánt burma macskán GM2 (gangliosidosis 2) DNS vizsgálatot kell végeztetni, amennyiben a szülők nem rendelkeznek már meglévő DNS vizsgálattal arról, hogy GM2 mentesek.

Norvég erdei macskák
Minden tenyészteni kívánt norvég erdei macskán GBE-1 (GSD IV- glycogen storage disease) DNS vizsgálatot kell végeztetni, amennyiben a szülők nem rendelkeznek már meglévő DNS vizsgálattal arról, hogy GSD IV mentesek.

Sziámi-orientális macskák

Minden tenyészteni kívánt sziámi/orientális macskán PRA (Progressive Retinal Atrophy)  DNS vizsgálatot kell végeztetni, amennyiben a szülők nem rendelkeznek már meglévő DNS vizsgálattal arról, hogy PRA mentesek.

2.2.2.Engedélyköteles pároztatások

Rokontenyésztés
Olyan macskák pároztatásához, melyek azonos apától és anyától származnak, illetve olyan egyedek pároztatáshoz is, amelyek 3 generáción belül 9 vagy annál kevesebb különböző őssel rendelkeznek (anyát, apát, azok szüleit és nagyszüleit kell figyelembe venni), még a fedeztetés előtt a Tenyésztési Bizottságtól engedélyt kell kérni a tenyésztés célját kifejtő irat csatolásával.
Testvérek pároztatása esetén állatorvosi igazolást kell beszerezni, mely igazolja, hogy a párosítás veszélytelen. Ezt az igazolást a tervezett pároztatás előtt a Tenyésztési Bizottsághoz kell benyújtani.

Fajtakeresztezés
Fajtakeresztezésre a fedeztetés előtt engedélyt kell kérni a Tenyésztési Bizottságtól, a tenyésztés célját kifejtő irat csatolásával.

2.2.3. Nem engedélyezett párosítások

- Érvényes törzskönyvvel nem rendelkező macskák pároztatása.
- Olyan macskák pároztatása, melyek törzskönyvén a "Tenyésztésre alkalmatlan" bejegyzés szerepel. 
- Olyan macskák pároztatása, melyek törzskönyvén "A tenyésztő kérelme alapján tenyészteni tilos" bejegyzés szerepel.
- Tilos tenyésztésre használni a süket fehér macskákat, fajtájuktól függetlenül.
- Fehér macskák (kivéve a Foreign White)pároztatása tilos, függetlenül attól, hogy milyen a szemszíne.
- Korat macskák közül tilos olyan macskát tenyésztési célra használni, amelyik csokoládé színű vagy csokoládé gén hordozó
- vad macskafaják pároztatása
- (pseudo-) achondroplasiás  illetve osteochondrodysplasiás macskák tenyésztésbe vonása
- láb, vagy lábfej deformitásos macskák (pl.: poly- vagy oligodactylismusos) macskák tenyésztésbe vonása
- 2022. január 1-től kék szemű (61 EMS kód) Maine Coon macskával csak  abban az esetben lehet tenyészteni, ha a macska tiszta fehér (w), magas-fehér (01,02), illetve bicolour (03) színváltozatba tartozik. Az  összes egyéb színváltozathoz tartozó (kék szemű) macskát a  továbbiakban fajtatiszta Maine Coon-ként regisztrálni nem szabad, azok  XLH (MCO) 61-es kóddal kerülnek regisztrálásra és tenyésztésük január  1-től tilos.
 

2.2.4.Genetikai betegségek

Ki kell zárni a tenyésztésből azokat a macskákat, melyek a következőkben felsorolt genetikai hibákkal rendelkeznek: 
- 5 mm-es vagy annál nagyobb mértékű prognathismus (12-15 hónapos korban), érvényes az alsó és felső fogsorra is
- elmozdult fogsor (12-15 hónapos korban)
- légzőszervek problémái esetén  pl. súlyos kétoldali entropium, túl szűk orrlyukak (inkább hosszú, mint széles)
- szívproblémák
- kancsalság (12 hónapos kor felett)
- korat macskák, melyek GM (gangliosidosis)-hordozók

Génhibás macskák kiszűrésére irányuló kötelező vizsgálatok:

Vesepolycistitis PKD (Polizystic kidney disease)
Perzsák, exotikus macskák és britek tenyésztőinek kötelező minden tenyésztés céljára használt állat PKD-szűrése. A pozitív teszteredménnyel rendelkező állatokat ivartalanitani kell.
A pozitív teszteredménnyel rendelkező állatok törzskönyvére a Felis Hungarica törzskönyv-vezetőjével "Tenyésztésre alkalmatlan" megjegyzést kell felvezettetni, adásvételi szerződésen fel kell tüntetni az ivartalanítási kötelezettséget.

Génhibás macskák kiszűrésére irányuló ajánlott vizsgálatok:
- Hypertrophiás szívizombántalom HCM (Hypertrophic Cardiomyopathy)
- Maine coonok tenyésztőinek ajánlott minden tenyésztési célra tartott állat HCM-szűrése.

Pozitív teszteredménnyel rendelkező állatok törzskönyvére rá kell vezettetni a "Tenyésztésre alkalmatlan" megjegyzést.

Progesszív retinaatrophia PRA (Progressive retina atrophy)
Abesszinek és szomálik tenyésztőinek ajánlott minden tenyésztési célból tartott állat HCM-szűrése.
Pozitív teszteredménnyel rendelkező állatok törzskönyvére rá kell vezettetni a "Tenyésztésre alkalmatlan" megjegyzést.

Súlyosan genetikai hibás macskák:
Tilos tenyésztési célokra használni olyan macskákat, melyek az alább felsorolt súlyos genetikai hibákkal rendelkeznek:
- térdficam
- süketség
- vakság
- a xiphisternum fix elhajlása
- látható köldöksérv
- csípődysplasia
- here rendellenességek (monorchizmus, chryptorchizmus)
- törpenövés
- kimutatott PKD, HCM vagy PRA
- bajuszszőrzet teljes hiánya
- minden egyéb, maradandó károsodást okozó betegségek, beleértve a bizonyítottan örökletes betegségeket
 

2.3.FEDEZTETÉS ÉS ALOMBEJELENTÉS

Fedeztetés

A fedeztetés megtörténtekor a nőstény macska tulajdonosa a kandúr tulajdonosától egy kitöltött és aláírt fedezési igazolást és a kandúr törzskönyvéről készült fénymásolatot kap, mely tanúsítja, hogy az adott kandúr az apja a születendő kölyköknek. A fedeztetési igazoláson lévő adatok valódiságáért a nőstény és a kandúr tulajdonosa együttesen felelnek.

Alombejelentés

Az egyesület az alom bejelentését csak saját - FIFe tenyésztőinévvel rendelkező- tagjai számára fogadja. Az alombejelentőt az egyesület törzskönyvvezetőjéhez kell eljuttatni az egyesület weboldalán található online alombejelentőn vagy e-mailben az alom születését követő 12 héten belül.

Az online alombejelentőt és az alombejelentő dokumentumot csak egyesületi tagok látják és kizárólag akkor, ha regisztrálnak az egyesület weboldalán itt >>

Alombejelentéshez külső fedezés esetén az apa macska törzskönyvének scannelt pdf másolatát és a fedezési igazolást is el kell küldeni emailben a törzskönyvvezetőnek a pedigree@felishungarica.eu e-mail címre.  A beérkezett alombejelentő genetikai helyességét a törzskönyvvezető és a tenyésztési bizottság ellenőrzi. Az alombejelentőn szereplő adatok valódiságáért a tenyésztő felel.

A törzskönyvvezető elérhetősége a weboldalon és az alombejelentő nyomtatványon található! A bejelentés csak hiánytalanul kitöltve a szükséges mellékletek csatolásával együtt érvényes.  Az alombejelentéssel kapcsolatos díjakat az alombejelentő megküldésekor kell az egyesület számlájára utalni.

BANKSZÁMLASZÁM: MKB 10300002-10490617-49020014

A törzskönyveket, honosított törzskönyveket legkésőbb a hiánytalan bejelentést és befizetést követő 6 (hat) héten belül kiadjuk.
Az alombejelentő beküldésekor a tenyésztő kérheti, hogy " A tenyésztő kérésére tenyészteni tilos" megjegyzés kiegészítő bejegyzésként egy vagy több törzskönyvön fel legyen tüntetve. A bejegyzés feltüntetése költségmentes.
A kölykök színe, neme és neve:
A kölykök színének és nemének megállapításához kérhető a tenyésztési bizottság segítsége, ennek költségeit a tenyésztő viseli.

Alomszemle

A Tenyésztési Bizottságnak jogában áll szúrópróbaszerűen alomszemlét végezni.
Az alomszemle a tenyésztő kérésére is történhet (szín, színkód, nem meghatározása). 
Ez a szolgáltatás díjköteles.

2.4 REGISZTRÁCIÓ

Macskák bejegyzési okmányának az alábbi dokumentumokat számítanak:
- törzskönyv
- transzfer

2.4.1.Kölykök regisztrálása

A Felis Hungarica tagjainak kötelessége minden - a tenyészetben született - kölyköt regisztráltatni a megfelelő dokumentumok beküldésével . Ha a tenyésztő más egyesületnél is tag, (pl: CFA, TICA) az első regisztrációnak a Felis Hungarica-nál kell megtörténnie.

Kiegészítő bejegyzés a kölykök bejegyzési okmányaiban
- "tenyészteni tilos" (genetikai hibás macskák esetén)
- "A tenyésztő kérésére tenyészteni tilos" (Ez a bejegyzés olyan macskák esetében történik meg, melyeknek tenyésztője ezt írásban kérte)

2.4.2.Tenyészmacskák regisztrálása, nosztrifikációja

Minden macskának, melyet tenyésztési célokra használnak (mindegy, hogy kitől vásárolták), rendelkeznie kell a Felis Hungarica törzskönyvi irányelveinek megfelelő érvényes törzskönyvvel és a tenyésztőnek a macskát az egyesületnél regisztráltatni kell az egyesületbe történő belépéskor, illetve vásárláskor a tenyészetbe érkezés napjától számított 4 héten belül.
A törzskönyv regisztrációjához az eredeti törzskönyvet (legalább 4 generációra visszamenőleges)  kell a törzskönyv-vezetőhöz a macska megérkezésétől számított 4 héten belül eljuttatni és a regisztrációs díjat utalni. Amennyiben a törzskönyv a macska megérkezésétől számított 4 héten belül nem kerül a tenyésztő tulajdonába, akkor a bejelentést törzskönyv nélkül kell megtennie, jelezve annak hiányát. Az eredeti törzskönyvet a tulajdonos a regisztrációt követően visszakapja. Az eredeti okmányokon szerepelnie kell annak az egyesületnek az aláírásának, ahol a macskát regisztrálták. Késedelmes lejelentés esetén pótdíjat számolunk fel.

A törzskönyvet két módon lehet a törzskönyvvezetőhöz eljuttatni:

1. eredeti törzskönyv postázása az egyesület postacímére. Az eredeti törzskönyvet a tulajdonos a regisztrációt követően visszakapja. Az eredeti okmányokon szerepelnie kell annak az egyesületnek az aláírásának, ahol a macskát regisztrálták.
2. ha a tulajdonos rendelkezik az eredeti törzskönyvvel, továbbá hitelt érdemlően tudja igazolni tudja a tulajdonjogot , akkor a dokumentumokat emailben is eljuttathatja a törzskönyvvezetőhöz.

A tulajdonjog az alábbi módokon igazolható: (egy elég!)

- az eredeti törzskönyvön szerepel az új tulajdonos neve,
- az új tulajdonos rendelkezik a nevére szóló transzferrel,
- az új tulajdonos mellékeli a tenyésztővel kötött adásvételi szerződést . Az adásvételi szerződésen szerepelnie kell a tenyésztő email címének.

Amennyiben a dokumentumok emailben kerülnek elküldésre, kizárólag SCANNELT PDF tökéletesen olvasható formátumot fogadunk el. Minden más esetben postai úton kérjük a dokumentumokat.

 

2.4.3.Kiállítási macskák (show-macskák) regisztrálása, nosztrifikációja

Egyesületi tagnak minden macskáját, melyet kiállításra nevez be (a kasztráltakat is beleértve) a saját nevére kell regisztráltatni a Felis Hungarica-nál, az egyesületbe történő belépéskor, illetve vásárláskor a tenyészetbe érkezés napjától számított 4 héten belül.

2.4.4.A Felis Hungarica által vezetett törzskönyvek:

A Felis Hungarica törzskönyveiben való regisztráció a FIFe szabályainak megfelelően történik, 
Az Egyesület az alábbi törzskönyveket vezeti:
LO-törzskönyv (Livre d'Origine)
A LO-törzskönyet azok a fajmacskák kapnak, akik minimum 3 generációs fajtatiszta 
törzskönyvvel rendelkeznek. Az elismert fajtákat és az engedélyezett fajtakeresztezéseket a következő táblázat tartalmazza:
 

EMS-kód Fajta Rokon fajta
ABY Abesszín SOM
ACL Amerikai Curl Hosszúszőrű ACS
ACS Amerikai Curl Rövidszőrű ACL
BAL Balinéz OLH, OSH, SIA
BEN Bengáli nincs
BML Burmilla nincs
BSH Brit rövidszőrű BLH
BUR Burma nincs
CHA Karthauzi nincs
CRX Cornish Rex nincs
CYM Cymric MAN
DRX Devon Rex nincs
DSP Don Sphynx nincs
EUR Európai nincs
EXO Exotikus PER
GRX German Rex nincs
JBT Japán Bobtail nincs
KBL Kurilean Bobtail Hosszúszőrű KBS
KBS Kurilean Bobtail Rövidszőrű KBL
KOR Korat nincs
LPL La Perm hosszúszőrű LPS
LPS La Perm rövidszőrű LPL
MAN Manx CYM
MAU Egyiptomi Mau nincs
MCO Maine Coon nincs
NEM Neva Masquerade SIB
NFO Norvég Erdei nincs
OCI Ocicat nincs
OLH Orientális Hosszúszőrű BAL, OSH, SIA
OSH Orientális Rövidszőrű BAL, OLH, SIA
PEB Peterbald nincs
PER Perzsa EXO
RAG Ragdoll nincs
RUS Orosz Kék nincs
SBI Birman nincs
SIA Sziámi BAL, OLH, OSH
SIB Szibériai NEM
SIN Szingapura nincs
SNO Hőcipős nincs
SOK Sokoke nincs
SOM Szomáli ABY
SPH Szfinx nincs
TUA Török Angóra nincs
TUV Török Van nincs
 
  Előzetesen elfogadott fajták  


RIEX-törzskönyv (Registre Initial et Experimental)
A RIEX-törzskönyvet (kísérleti-törzskönyv) az alábbi macskák kapnak: 
- Minden olyan macska, mely nem felel meg az LO törzskönyv követelményeinek. 
- Minden olyan macska, melynek elődei nem felelnek meg a genetikai vizsgálatnak.
- Engedélyezett fajtakeresztezésbol származó macskák
XLH* (a fajta neve) hosszúszőrű egyed
XSH* (a fajta neve ) rövidszőrű egyed
- Minden olyan macska, melynek származása tisztázatlan vagy részben tisztázatlan 
XLH* hosszúszőrű egyed
XSH* rövidszőrű egyed
* további info az EMS kód szerint (szín stb)

A FIFe sem a Munchkinra, sem skót lógófülűre, sem bármilyen vadmacskafajtára nem ad ki EMS kódot és nem törzskönyvezi.

Törzskönyv módosítása
A macskák törzskönyvének módosítását csak a törzskönyvvezető végezheti, egyéb esetben a módosítás tilos. Nem a törzskönyvvezető által módosított okmány érvénytelenné válik

A halott macskák lejelentési kötelezettsége
Ha egy macska meghalt, a tenyésztőnek azt be kell jelentenie a törzskönyvvezetőnél. A halott macska törzskönyvét el kell küldeni a törzskönyvvezetőhöz, aki a halál tényét a törzskönyvön iktatja és az iratot a tulajdonosnak visszaküldi.

A macskák titulusainak bejegyzése
A törzskönyvön történő címbejegyzésre kizárólag a Törzskönyvvezető jogosult. Ennek kérvényezéséhez be kell mutatni a diplomák másolatait, melyeken világosan olvashatónak kell lennie a katalógus sorszámnak, a bíró nevének és az aláírásnak is.
Amennyiben ezek az adatok nem láthatók jól az oklevélen, a bírói feljegyzések is csatolandók.
Az elért titulusokat (3 x CAC/CAP, 3 x CACIB/CAPIB, 6 x CAGCIB/ CAGPIB, 9 x CACE/CAPE) a törzskönyvvezetőnél a minősítés elérése után 4 héten belül be kell jelenteni .Ehhez csatolni kell a diplomák és a bírálati lap fénymásolatait is. 
Ez szükséges ahhoz, hogy az elért cím regisztrálásra kerüljön és az utódok törzskönyvén, valamint kiállításra való nevezéskor a macska neve mellett fel legyen tüntetve.

2.4.5.Törzskönyvvezetés

A törzskönyv regisztrációjához az eredeti törzskönyvet (legalább 4 generációra visszamenőleges)  kell a törzskönyv-vezetőhöz a macska megérkezésétől számított 4 héten belül eljuttatni és a regisztrációs díjat utalni. Amennyiben a törzskönyv a macska megérkezésétől számított 4 héten belül nem kerül a tenyésztő tulajdonába, akkor a bejelentést törzskönyv nélkül kell megtennie, jelezve annak hiányát. Az eredeti törzskönyvet a tulajdonos a regisztrációt követően visszakapja. Az eredeti okmányokon szerepelnie kell annak az egyesületnek az aláírásának, ahol a macskát regisztrálták.
FIFe tagegyesületek tagjaitól vásárolt macskák (FiFe törzskönyv) regisztrálása:
Azok a macskák, melyeket a FIFe-hez társult egyesületek tagjaitól vásároltak meg, a Felis Hungarica megfelelő törzskönyvében (LO- RIEX) kerülnek regisztrálásra törzskönyvükkel, mindenkori tenyésztési korlátozásaikkal valamint teljes nevükkel és elért címükkel együtt.
Nem FIFe egyesületek tagjaitól megvásárolt macskák átírása nemzetközileg elismert (CFA, TICA,) törzskönyvvel rendelkező macskák esetében:
FIFe szabályzat szerint titulus nélkül kerülnek regisztrálásra a Felis Hungarica megfelelő törzskönyvében (LO-RIEX). Az egyesület neve zárójelben kerül feltüntetésre a macska neve után. Az ősöket teljes nevükkel regisztrálják, titulusaik zárójelbe kerülnek.
Nemzetközi törzskönyvkiadási-joggal nem rendelkező szervezetek által kiállított törzskönyvek egyedi elbírálás alá esnek. Ha a törzskönyvvezető szükségesnek tartja, a macskát egy nemzetközi kiállításon kontroll osztályos bírálatra (13a) küldi és a regisztrációt ennek eredményétől teszi függővé. A törzskönyvvezető a regisztrációt a rendelkezésére álló adatok alapján elutasíthatja.
A törzskönyvön szereplő nemzetközi címmel nem rendelkező macskák FIFe szabályzat szerint titulus nélkül kerülnek regisztrálásra, az ősöket teljes nevükkel regisztrálják, titulusaik nélkül. 

Iratbetekintés

A törzskönyvezés okmányaiba kizárólag a törzskönyvvezetőnek és a vezetőségnek van betekintése. Az okmányok tagok részére nem hozzáférhetőek, kivéve, ha a Vezetőség másképpen nem dönt. 
Az okmányok megőrzési ideje 3 év, kivételt képeznek a törzskönyvek.

Macskák microchippel való kötelező megjelölése

A tenyész- és kiállítási macskák microchippel való megjelölése 2007.01.01.-től kötelező, azoknál az egyedeknél is, melyek nem maradnak a tenyészetben.
A microchip számát a törzskönyvön fel kell tüntetni.
 

3. MACSKATARTÁS

Minden tenyésztőnek és macskatulajdonosnak legfőbb feladata, hogy egészséges állatokat tartson, tenyésszen. A betegségek kiküszöbölése és a megfelelő életkörülmények biztosítása alapkövetelmény.

3.1. Általános

Az egyesület tagjainak a tulajdonukban lévő macskákat rendszeresen oltatni, féregteleníteni, egyéb élősködőktől mentesíteni kell. 
A macskáknak fertőző betegségektől mentesnek kell lenniük és teljes körű oltási védettséggel kell rendelkezniük fertőző gyomor és bélgyulladás, macskanátha ellen. Kiállításra benevezett macskák esetében a veszettség elleni oltás is kötelező. 
Beteg macskákat valamint kölyköket a lehető leggyorsabban állatorvoshoz kell vinni és kezeltetni.

3.2. Macskatartás

A macskák életterét, alvóhelyeiket, edényeiket, illemhelyeiket stb. mindig tisztán kell tartani.
A macskáknak mindig friss vízzel teli edényeket, megfelelő vagy elrendelt táplálkozást, kényelmes alvóhelyeket, játékra illetve foglalkoztatásukra alkalmas tárgyakat, mászókákat, karomélesítő fákat valamint elegendő mozgás és játékteret és házi környezetet kell biztosítani.
Azoknak a macskáknak, akik nem szoktak hozzá a szélsőséges hőmérséklet ingadozásokhoz, a 10-35°C közötti hőmérséklet az elfogadható. Alacsonyabb vagy magasabb hőmérséklet esetén fűtés illetve hűtés ajánlott.
A kellemetlen szagok, nedvesség és huzat elkerülése érdekében friss levegőről is gondoskodni kell (ablakok, ajtók, légkondicionáló berendezés).
Rendelkezésre kell állnia természetes és mesterséges fénynek is.
A padlót, falat és berendezési tárgyakat rendszeresen tisztítani, fertőtleníteni kell.
Bár sok macska kedveli más macskák társaságát, ne legyen túl sok macska egy helyen. Ezzel elkerülhető a túlszaporodás, ezenfelül túl sok macska együttélése stresszt és agressziót válthat ki egyes egyedeknél.Ami még ennél is fontosabb, a betegségek terjedésének veszélyét is növelheti.
Minden macska és kölyök naponta egyéni törodést igényel, melyet ajánlatos összekötni az általános egészségi állapot ellenőrzésével.

Kölykök születése, nevelése
Esetleges problémák fellépése miatt minden szülést felügyelet alatt kell tartani.
A szülő illetve szoptató macskáknak a többi macskától elkülönített helységgel kell a nyugalmat biztosítani.

3.2.1.Macskatartás zárt helységekben

Azon macskáknak, melyeknek zárt helységekben kell élniük, legalább 6 m2 alapterületet kell biztosítani legalább 2 m magassággal. Minden területnek ember számára hozzáférhetőnek és időjárástól védettnek kell lennie. Amennyiben ezt a területet másokkal kell megosztaniuk, a rendelkezésre állót területnek ennél nagyobbnak kell lennie. A helységben több szintet kell biztosítani alvóhellyel és olyan helyekkel, ahova elvonulhatnak.

3.2.2. Tartás macskakennelben

Amennyiben az elhelyezés a házi környezettől elválasztva történik, annak berendezését úgy kell megoldani, hogy a macska számára a lehető legjobb legyen. Ilyen esetben macskánként legalább 6 m2 nagyságú 2 m magas térre van szükség, több szinttel, alvóhellyel és olyan résszel, ahova visszahúzódhatnak.
Minden területnek ember számára hozzáférhetőnek és az időjárás viszontagságaitól védettnek kell lennie.
Ha a macskák szabad kifutókban élnek, közvetlen napfénytől védett, árnyékos helyre is szükség van. Ilyen esetben esőtől és hótól védett, belső területeket és a vízelvezetést biztosítani kell.

3.2.3.Ketrecben való elhelyezés

Ketreceket csak nyomós okból (betegség miatt) szabad használni, ha ez elkerülhetetlenül szükséges. (ketrecméret: legalább 1,50 m hosszú, 1,50 m széles és 2 m magas legyen). A ketrec körzetében biztosítani kell természetes fényt és elegendő friss levegőt (nyitható ablak). 
A macska ketrecben való tartása tilos.

3.2.4.Tenyészetek ellenőrzése

A Tenyésztési Biztottságnak joga van az egyesületi tag tenyészetét ellenőrizni.

3.3.Fertőző betegség a kennelben

Amennyiben alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a tenyésztőnél fertőző betegség van (gomba, leukózis, FIP, FIV, macskanátha), a beteg egyedeket azonnal el kell választani a többitől, és a betegséget jelenteni kell a Tenyésztési Bizottságnak.
A betegség elterjedésének elkerülése érdekében az egész tenyészetre kiterjedő karantént kell elrendelni. 
Karantén alatt az alábbiak értendők:
- Teljes kiállítási tilalom. A karantén ideje alatt tilos a tenyészethez tartozó macskák kiállítása.
- Teljes tenyésztési tilalom. A karantén ideje alatt tilos a tenyésztés.
- A karantén ideje alatt tilos idegen nőstény macskák fogadása fedeztetés céljából. A karantén ideje alatt tilos a tenyészetben élő kandúrral fedeztetést vállalni. 
- A karantén ideje alatt tilos a nőstény macskákat idegen kandúrokkal fedeztetni 
- Tilos új macska behozatala, megvásárlása
- Mind a felnőtt, mind a kölyök, kasztrált vagy nem kasztrált állatok eladása csak abban az esetben engedélyezett, ha az új tulajdonost írásban tájékoztatják a karanténról, valamint annak okáról. Ez az információt az eladás előtt a Tenyésztési Bizottságnak is el kell küldeni, amely szintén továbbítja azt az új tulajdonos felé.

A Tenyésztési Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a kért vizsgálati eredményeket, állatorvosi szakvéleményt, boncolási leleteket stb. Amennyiben ez többszöri felszólítás ellenére sem történik meg, úgy ez fegyelmi intézkedések végrehajtását vonja maga után. 
A tenyészetet állatorvossal történt egyeztetés után a Vezetőség helyezteti karantén alá.
A karantén idejét a Vezetőség szabja meg a Tenyésztési Bizottság és az állatorvos javaslata alapján az adott betegségnek megfelelően. Minimális időtartam 3 hónap.
A karantént a Vezetőség oldhatja újra fel a kért igazolások bemutatása után (állatorvosi szakvélemény, vizsgálati eredmények, boncolási leletek stb.).

4. MACSKÁK ELADÁSA

4.1. Általános rendelkezések

Tilos macskákat állatkereskedőknek, állat-kereskedéseknek, hivatásos viszonteladóknak és kísérleti intézményeknek eladni. 
Tilos árverésen vagy hasonló fórumon macskát vagy macskával kapcsolatos szolgáltatást, pl. fedeztetést felkínálni, vagy ezzel kereskedni, mind fizikai, mind elektronikus úton.
Tilos macskát viszonteladás céljából vásárolni.
Macska közvetítése megengedett, ha a macska az eladásig a tenyésztőnél ill. a macskatulajdonosnál marad.

4.2 Macska eladása

Az eladásra kerülő kölyköknek egészségesnek, fertőző betegségektől mentesnek, élősködőmentesnek és féregtelenítve kell lenni. Hiánytalan oltási védelemmel kell rendelkeznie fertőző gyomor és bélgyulladás, macskanátha ellen. Ha a kölyköt külföldön élő tulajdonosnak adják el, akkor az állatot veszettség ellen is be kell oltatni.
A kölykök 12 hetes korban kerülhetnek új tulajdonosukhoz.

A macska eladásához, életkortól és nemtől függetlenül, a Felis Hungarica által kiadott transzfer mellett az új tulajdonossal a félreértések elkerülése végett írásos megállapodást is kell kötni. 
Az új tulajdonossal kötött írásos megállapodásnak legalább az alábbi pontokat ajánlatos tartalmaznia: 
- a macska neve, életkora, neme, születési ideje, EMS-kódja (faj és szín), törzskönyvi száma és tenyésztési megjegyzések
- az eladó neve, pontos címe és telefonszáma 
- az új tulajdonos neve, pontos címe és telefonszáma
- tenyésztési korlátozások
- az átadásra került dokumentumok felsorolása:
- eredeti Felis Hungarica törzskönyv (ha már rendelkezésre áll, ha nem később postázandó)
- oltási könyv (vagy Pet Passport) a megfelelő oltások igazolásával

A tenyésztő feljegyzései:
- A tenyésztő köteles feljegyzéseket vezetni az eladott macskákról.

A Tenyésztési Szabályzatot és 2021.12.12.-én jóváhagyta a Vezetőség.
 


Share:
Kérünk, hogy az optimális felhasználói élmény érdekében fogadd el a sütiket. Infó itt.