Felis Hungarica
Magyar Macskások Egyesülete
www.felishungarica.eu

Törzskönyvezés

Felis Hungarica - 2015.11.04

A Felis Hungarica kizárólag a tagjainak állít ki törzskönyvet. A tagoknak minden tulajdonukban lévő macskát akivel tenyésztenek és/vagy kiállításon részt kívánnak venni, az egyesületnél regisztráltatni kell.

Új macska érkezésekor a tulajdonszerzést az egyesület felé jelenteni kell. A macska a tenyésztő/tulajdonos nevére történő regisztrációjához a  törzskönyvet (legalább 4 generációra visszamenőleg) a macska megérkezésétől számított 4 héten belül kell a törzskönyv-vezetőhöz eljuttatni és a regisztrációs díjat utalni. Amennyiben a törzskönyv a macska megérkezésétől számított 4 héten belül sem kerül a tenyésztő tulajdonába, , jelezni kell annak hiányát. Késedelmes lejelentés esetén pótdíjat számolunk fel.

A törzskönyvet két módon lehet a törzskönyvvezetőhöz eljuttatni:

1., eredeti törzskönyv postázása az egyesület postacímére. Az eredeti törzskönyvet a tulajdonos a regisztrációt követően visszakapja. Az eredeti okmányokon szerepelnie kell annak az egyesületnek az aláírásának, ahol a macskát regisztrálták.
2., ha a tulajdonos rendelkezik az eredeti törzskönyvvel, továbbá hitelt érdemlően tudja igazolni tudja a tulajdonjogot , akkor a dokumentumokat emailben is eljuttathatja a törzskönyvvezetőhöz.

 A tulajdonjog az alábbi módokon igazolható: (egy elég!)

- az eredeti törzskönyvön szerepel az új tulajdonos neve,
- az új tulajdonos rendelkezik a nevére szóló transzferrel
- az új tulajdonos mellékeli a tenyésztővel kötött adásvételi szerződést. Az adásvételi szerződésen szerepelnie kell a tenyésztő email címének.

Amennyiben a dokumentumok emailben kerülnek elküldésre, kizárólag SCANNELT PDF tökéletesen olvasható formátumot fogadunk el. Minden más esetben postai úton kérjük a dokumentumokat.

Alombejelentés:

Az egyesület az alom bejelentését csak saját - FIFe tenyésztőinévvel rendelkező- tagjai számára fogadja.Az alombejelentőt az egyesület törzskönyvvezetőjéhez kell eljuttatni az egyesület weboldalán található online alombejelentőn vagy e-mailben (alombejelentő doc) az alom születését követő 12 héten belül.

Alombejelentéshez külső fedezés esetén az apa macska törzskönyvének scannelt pdf másolatát és a fedezési igazolást is el kell küldeni emailben a törzskönyvvezetőnek a pedigree@felishungarica.eu email címre.  A beérkezett alombejelentő genetikai helyességét a törzskönyvvezető és a tenyésztési biztottság ellenőrzi. Az alombejelentőn szereplő adatok valódiságáért a tenyésztő felel.

A törzskönyvvezető elérhetősége a weboldalon és az alombejelentő nyomtatványon található! A bejelentés csak hiánytalanul kitöltve a szükséges mellékletek csatolásával együtt érvényes. A törzskönyvet csak a törzskönyvezési díj befizetése után adunk ki. Az alombejelentéssel kapcsolatos díjakat az alombejelentő megküldésekor kell az egyesület számlájára utalni.

A törzskönyveket, honosított törzskönyveket legkésőbb a hiánytalan bejelentést és befizetést követő 6 (hat) héten belül kiadjuk. Az alombejelentést és törzskönyv honosításának igénylését csak az egyesület számlájára érkezett befizetés után tekintjük beérkezettnek.

Új rendelkezés: 2023 január 1-től csak online alombejelentésre van lehetőség!!!   
Az online alombejelentőt csak egyesületi tagok látják és kizárólag akkor, ha regisztrálnak az egyesület weboldalán itt >>
A tenyésztéshez szükséges tenyésztőinév regisztrálás, ami a FIFe nemzetközi adatbázisában szerepel és levédésre kerül.

LO register: Tarsoly Anikó
Postacím: Felis Hungarica H-9632 Sajtoskál, Ady Endre u. 26.
E-mail: pedigree@felishungarica.eu

Felis Hungarica Magyar Macskások Egyesülete hivatalos árlistája

A szolgáltatási díjakat a kérelemmel egyidőben az egyesület bankszámlájára kell utalni.

BANKSZÁMLASZÁM: MKB 10300002-10490617-49020014

Utalás külföldről:
Felis Hungarica IBAN HU04 1030 0002 1049 0617 4902 0014
MKB Bank Zrt. Budapest
SWIFT (BIC) MKKB HU HB

A Felis Hungarica a magyarországi egyesületek törzskönyvei közül azonnal kizárólag a WCC egyesületek által kiállított törzskönyveket honosítja. A nem WCC törzskönyvvel rendelkező macskákat ellenőrzés nélkül abban az esetben regisztráljuk, ha a felmenői IGAZOLHATÓAN az adott fajtához tartoznak, vagy rendelkeznek FIFe minősítésekkel, illetve FIFe kontroll bírálattal.
Nem WCC egyesület által kiállított törzskönyvek honosítása egyedi elbírálás alá esik. Lásd még a tenyésztési szabályzat ide vonatkozó részét.
Kérdéses esetben kérjük, hogy kérje segítségünket. A World Cat Congress-hez társult szervezetek:

Más (nem WCC) egyesület által kiállított törzskönyvek honosítása egyedi elbírálás alá esik. Lásd még a tenyésztési szabályzat ide vonatkozó részét.

Kérünk minden tenyésztőt és cicabarátot, hogy tenyésztési szándékkal Magyarországról csak nemzetközi törzskönyves cicát vásároljon! A TICA-nál és a CFA-nál központi törzskönyvezés van. Ezen törzskönyveket, csak az adott szervezetnél regisztrált macskákhoz adnak az amerikai központból. Mindegyik szövetség/ szervezet határozottan tiltja a logojának, bejegyzett védjegyének a használatát más nyomtatványokon történő feltüntetéséhez.


Share:
Kérünk, hogy az optimális felhasználói élmény érdekében fogadd el a sütiket. Infó itt.