Členská prihláška

Svojim podpisom potvrdzujem, že sa chcem stať členom Felis Hungarica - Magyar Macskások Egyesülete (Hungarian Cat Club).
I agree to abide by the Rules and Regulations of the Club and pay a membership fee.

Adresa:

Súhlasím s hore uvedenými pravidlami

Forms